Ratuj Kwiecewo
Wpłać darowiznę, z dopiskiem "ratuj Kwiecewo", na specjalnie stworzone na ten cel konto:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ul. Mostowa 25
17-230 Białowieża
Bank PEKAO O. w Białymstoku
28 1240 5211 1111 0010 2160 0598

Twoje pieniędze zostaną przeznaczone na wykup ziemi.

Akcję ratowania Kwiecewa koordynuje Sebastian Menderski smenderski[at]ptop.org.pl,
tel. 089 533 68 66