Ratuj Kwiecewo
Wykaz gatunków ptaków szponiastych obserwowanych w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej oraz w okresie lęgowym w latach 2004 - 2010 na polderze Kwiecewo (gm. Świątki) i w jego bezpośrednim otoczeniu.
Dla okresów wędrówki podano maksymalne obserwowane liczebności, + - pojedyncze stwierdzenia; dla okresu lęgowego – liczba stwierdzonych par lęgowych, + - gniazdowanie pewne, liczba par na terenie nieznana. Materiały Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Studenckiego Naukowego Koła Ornitologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studenckiego Naukowego Koła Zoologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Gatunki wytłuszczone - wymienione są w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej sieci NATURA 2000.

Ptaki szponiaste
Lp Gatunek Okres wędrówki (N osobników) Okres lęgowy (N par)
1.
Bielik Haliaeetus albicilla
2
 
2.
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
2
 
3.
Rybołów Pandion haliaeetus
1
 
4.
Kania ruda Milvus milvus
1
 
5.
Kania czarna Milvus migrans
2
 
6.
Błotniak łąkowy Circus pygargus
+
1
7.
Błotniak zbożowy Circus cyaneus
+
 
8.
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
2
3-4
9.
Krogulec Accipiter nisus
+
 
10.
Jastrząb Accipiter gentilis
+
 
11.
Kobuz Falco subbuteo
2
 
12.
Sokół wędrowny Falco peregrinus
+
 
13.
Kobczyk Falco vespertinus
3