Ratuj Kwiecewo
Wykaz gatunków ptaków szponiastych obserwowanych w okresie w─?drówki wiosennej i jesiennej oraz w okresie l─?gowym w latach 2004 - 2010 na polderze Kwiecewo (gm. ??wi─?tki) i w jego bezpo??rednim otoczeniu.
Dla okresów w─?drówki podano maksymalne obserwowane liczebno??ci, + - pojedyncze stwierdzenia; dla okresu l─?gowego – liczba stwierdzonych par l─?gowych, + - gniazdowanie pewne, liczba par na terenie nieznana. Materia??y Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Studenckiego Naukowego Ko??a Ornitologicznego Uniwersytetu Gda??skiego oraz Studenckiego Naukowego Ko??a Zoologów Uniwersytetu Warmi??sko-Mazurskiego.
Gatunki wyt??uszczone - wymienione s─? w Za??─?czniku 1 Dyrektywy Ptasiej sieci NATURA 2000.

Ptaki szponiaste
Lp Gatunek Okres w─?drówki (N osobników) Okres l─?gowy (N par)
1.
Bielik Haliaeetus albicilla
2
 
2.
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
2
 
3.
Rybo??ów Pandion haliaeetus
1
 
4.
Kania ruda Milvus milvus
1
 
5.
Kania czarna Milvus migrans
2
 
6.
B??otniak ??─?kowy Circus pygargus
+
1
7.
B??otniak zbo??owy Circus cyaneus
+
 
8.
B??otniak stawowy Circus aeruginosus
2
3-4
9.
Krogulec Accipiter nisus
+
 
10.
Jastrz─?b Accipiter gentilis
+
 
11.
Kobuz Falco subbuteo
2
 
12.
Sokó?? w─?drowny Falco peregrinus
+
 
13.
Kobczyk Falco vespertinus
3