Ratuj Kwiecewo
Wykaz gatunków ptaków wróblowych obserwowanych w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej oraz w okresie lęgowym w latach 2004 - 2010 na polderze Kwiecewo (gm. Świątki) i w jego bezpośrednim otoczeniu. Dla okresów +++ - występowanie bardzo liczne, ++ - średnio liczne, + - pojedyncze stwierdzenia.
Materiały Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Studenckiego Naukowego Koła Ornitologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studenckiego Naukowego Koła Zoologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Gatunki wytłuszczone - wymienione są w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej sieci NATURA 2000.

L.p.
Gatunek
Okres wędrówki
(N osobników)
Okres lęgowy (N par)
1.
Skowronek Alauda arvensis
+++
+++
2.
Jaskółka oknówka Delichon urbica
+
 
3.
Jaskółka dymówka Hirundo rustica
+
 
4.
Jaskółka brzegówka Riparia riparia
+
 
5.
Świergotek łąkowy Anthus pratensis
++
+
6.
Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
2
 
7.
Pliszka Ĺźółta Motacilla flava
+++
++
8.
Pliszka siwa Motacilla alba
+++
++
9.
Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
+
 
10.
Rudzik Erithacus rubecula
++
++
11.
Pokląskwa Saxicola rubetra
+++
++
12.
Kląskawka Saxicola torquata
+
 
13.
PodróĹźniczek Luscinia svecica
+
 
14.
StrzyĹźyk Troglodytes troglodytes
++
++
15.
Świerszczak Locustella naevia
+
+
16.
Brzęczka Locustella luscinioides
+
+
17.
Strumieniówka Locustella fluviatilis
+
+
18.
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
+++
+++
19.
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
+++
+++
20.
Łozówka Acrocephalus palustrin
+++
+
21.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
+++
++
22.
Zaganiacz Hippolais icterina
+
+
23.
PiegĹźa Sylvia curruca
++
++
24.
Cierniówka Sylvia communis
++
++
25.
Gajówka Sylvia borin
+
+
26.
Kapturka Sylvia atricapilla
++
++
27.
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
++
+
28.
Piecuszek Phylloscopus trochilus
++
+
29. Modraszka Cyanistes caeruleus ++ +
30. Bogatka Parus major ++ +
31. Remiz Remiz pendulinus  + +
32. Szczygieł Carduelis carduelis  ++ +
33. Dziwonia Carpodacus erythrinus  + +
34. Trznadel Emberiza citrinella  + +
35. Potrzos Emberiza schoeniclus +++ +++
36. Siniak Columba oenas 1