Ratuj Kwiecewo
Wykaz gatunków ptaków wróblowych obserwowanych w okresie w─?drówki wiosennej i jesiennej oraz w okresie l─?gowym w latach 2004 - 2010 na polderze Kwiecewo (gm. ??wi─?tki) i w jego bezpo??rednim otoczeniu. Dla okresów +++ - wyst─?powanie bardzo liczne, ++ - ??rednio liczne, + - pojedyncze stwierdzenia.
Materia??y Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Studenckiego Naukowego Ko??a Ornitologicznego Uniwersytetu Gda??skiego oraz Studenckiego Naukowego Ko??a Zoologów Uniwersytetu Warmi??sko-Mazurskiego.
Gatunki wyt??uszczone - wymienione s─? w Za??─?czniku 1 Dyrektywy Ptasiej sieci NATURA 2000.

L.p.
Gatunek
Okres w─?drówki
(N osobników)
Okres l─?gowy (N par)
1.
Skowronek Alauda arvensis
+++
+++
2.
Jaskó??ka oknówka Delichon urbica
+
 
3.
Jaskó??ka dymówka Hirundo rustica
+
 
4.
Jaskó??ka brzegówka Riparia riparia
+
 
5.
??wiergotek ??─?kowy Anthus pratensis
++
+
6.
??wiergotek rdzawogard??y Anthus cervinus
2
 
7.
Pliszka ??ó??ta Motacilla flava
+++
++
8.
Pliszka siwa Motacilla alba
+++
++
9.
Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
+
 
10.
Rudzik Erithacus rubecula
++
++
11.
Pokl─?skwa Saxicola rubetra
+++
++
12.
Kl─?skawka Saxicola torquata
+
 
13.
Podró??niczek Luscinia svecica
+
 
14.
Strzy??yk Troglodytes troglodytes
++
++
15.
??wierszczak Locustella naevia
+
+
16.
Brz─?czka Locustella luscinioides
+
+
17.
Strumieniówka Locustella fluviatilis
+
+
18.
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
+++
+++
19.
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
+++
+++
20.
?üozówka Acrocephalus palustrin
+++
+
21.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
+++
++
22.
Zaganiacz Hippolais icterina
+
+
23.
Pieg??a Sylvia curruca
++
++
24.
Cierniówka Sylvia communis
++
++
25.
Gajówka Sylvia borin
+
+
26.
Kapturka Sylvia atricapilla
++
++
27.
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
++
+
28.
Piecuszek Phylloscopus trochilus
++
+
29. Modraszka Cyanistes caeruleus ++ +
30. Bogatka Parus major ++ +
31. Remiz Remiz pendulinus  + +
32. Szczygie?? Carduelis carduelis  ++ +
33. Dziwonia Carpodacus erythrinus  + +
34. Trznadel Emberiza citrinella  + +
35. Potrzos Emberiza schoeniclus +++ +++
36. Siniak Columba oenas 1