Ratuj Kwiecewo
Akcja "Ratuj Kwiecewo" rozpoczęła się w grudniu 2008 roku. Przez ten czas udało nam się zgromadzić dzięki Waszej pomocy ponad 200 000 zł, za co serdecznie Wam dziękujemy! Wydaliśmy je na zakup gruntów, przeznaczonych na cele przyrodnicze. Niestety mimo tylu zakupów nadal nie rozwiązaliśmy do końca konfliktu trawającego między rolnikami a przyrodą. Z czego to wynika? Nie wszyscy rolnicy są chętni sprzedać działki i nieużytki. Część z nich zaproponowała zamianę na grunty położone w dogodniejszej lokalizacji. Stąd też na mapie zobaczycie zakupione działki, położone poza granicami użytku ekologicznego czy rezerwatu przyrody. Chcemy kupić kolejne, aby zabezpieczyć "ptasie interesy". Pragniemy stworzyć na terenie polderu ostoję ptaków PTOP, na której będziemy mogli realizować zadania ochronne. Do tego niezbędne nam są pieniądze na wykup gruntów. Prosimy Was zatem po raz kolejny o wsparcie! Pomóżcie nam uratować ornitologiczną perłę Warmii i Mazur!

Poniżej szczegółowa lista rzeczy, na które przeznaczyliśmy Wasze pieniądze:
- wycena u rzeczoznawcy gruntów prywatnych na terenie polderu Kwiecewo (488 zł),
- dokumentacja do zakupu działki oraz koszt notarialny umowy warunkowej na zakup działki nr 282 oraz udziałów w działce nr 136/1 (461,44 zł)
- zakup działki nr 282 wraz z kosztami notarialnymi (12 110 zł)
- zakup udziałów w działce nr 136/1 (13 343 zł)
- koszty przygotowania zakupu działek nr 208 i 209 (527,48 zł)
- zakup działek nr 208 i 209 wraz z kosztami notarialnymi (9 338 zł)
- wykonanie zabezpieczenia grodzy tymczasowej (308,51 zł)
- zakup działek nr 200/2 i 201 wraz z kosztami notarialnymi (22 214,7 zł)
- zakup działki nr 298 (72 405,16 zł)
- opłata za serwer za rok 2009 (79,30 zł)
- negocjacje kolejncyh zakupów działek (58,51 zł)
- opłata za serwer za rok 2010 (97,60 zł)
- koszty przygotowania zakupu działek nr 206 i 207  (111,62 zł)
- zakup działek nr 206 i 207 wraz z kosztami notarialnymi (16 798,42 zł)
- zakup 47% udziału w działkach nr 136/2 i 136/3 wraz z kosztami przygotowania zakupu i kosztami notarialnymi (56 278,06 zł)
- koszty administrowania gruntami (345,96 zł)
- opłata za serwer za rok 2011 (98,40 zł)
- wystawa fotograficzna w Ellingen dotycząca Kwiecewa (2148,16 zł)
- opłata za serwer za rok 2012 (98,40 zł)
- opłata za serwer za rok 2013 (98,40 zł)
- zakup działek 311/3, 311/5 i 311/6 (26 248,90 zł)
- zakup stacji pomp wraz z kosztami notarialnymi (3 153,24 zł)

RAZEM: 236 811,26 zł

http://ratujkwiecewo.pl/cwircwir/upload/image/dzialki_kwiecewo_listopad_2012.jpg